1. Home
  2. Docs
  3. Anmälningar
  4. Hantera anmälningar

Hantera anmälningar

Menyvalet Tävling/Anmälningar visar alla deltagare i tävlingen och vilka grenar de är anmälda i. Grenar inom parentes anger att deltagaren är avanmäld i den grenen.

En redan befintligt deltagare kan du hantera genom att klicka på penn-ikonen till höger. Du kan anmäla deltagaren till flera grenar, avanmäla från någon gren och ändra persondata samt säsongs- och personbästa.

På anmälningssidan kan du filtrera deltagarna genom att skriva delar av dess namn, klubb eller gren i sökrutan. Rensa sökrutan för att åter se alla deltagare.

Hantera persondata

Persondata består av namn, klubb, födelseår, startnummer och SID. Mer om startnummer senare. SID är det ID-nummer som personen har i det centrala systemet och ska inte ändras såvida det inte är felaktigt.

Det går bra att ändra för- eller efternamn om det skulle vara felstavat eller på annat sätt felaktigt. Namnet hämtas från centralt system.

Säsongs- och personbästa (SB och PB) hämtas vid anmälning från centralt system, och ska helst inte ändras, såvida det inte är felaktigt eller saknas i centralt system. När man öppnar en deltagare syns listan med grenar som hen är anmäld i. Under rurikerna Ny SB? respektive Ny PB? syns eventuella uppdaterade data. Och man kan då välja att kopiera in dessa om det skulle behövas. Det ska normalt vara uppdaterat till varje tävling eftersom systemet automatiskt hämtar nya data till kommande tävlingar varje natt.

Ny anmälan

Om du ska lägga till en ny deltagare som inte redan finns i tävlingen går du till “SFIF” i menyn (eller knappen “Ny från SFIF” på anmälningssidan. Här kan man hämta personer från SFIF’s centrala system på samma sätt som i självanmälan. Välj klubb så kommer listan på valbara personer i den klubben fram. Klicka på personen och välj att lägga till den i tävlingen. Du kommer då tillbaka till anmälningssidan med den nya deltagaren “framfiltrerad”, och kan lägga till deltagaren i grenar.

Om deltagaren du ska anmäla inte går att hitta i det centrala systemet, kan du lägga till hen manuellt genom att klicka på “Ny manuellt”. Du får då välja klubb samt mata in personuppgifter manuellt. Födelseår ska alltid anges med 4 siffror, ex “1994”. SID kommer att bli 0 i detta fallet, men det kanhända att deltagaren ändå kan matchas i statistiken senare på grundval av namn och klubb.

Efteranmälan

Efteranmälan hanteras på exakt samma sätt som en vanlig anmälan, men en speciell parameter på deltagardatat används för att markera att det är en efteranmälan.

Den kan sättas i grenens deltagarlista för respektive deltagare, men det finns ett smartare sätt. Det är att sätta parametern “Efteranmälan är default” i tävlingsdata efter det att anmälningstiden gått ut. Då kommer alla anmälningar som görs efter det automatiskt att bli efteranmälningar.

Anledningen till att man vill hålla koll på efteranmälningar är dels att troligen vill man ta en högre avgift för en sådan start, dels att det syns en indikering i diverse listor (ex. startlistor) om efteranmälan för den deltagaren, vilket kan vara bra att kunna se för grenledare, starters m.fl.

Avanmälan

Om en deltagare ska strykas från en eller flera grenar kan man göra detta i persondata genom att klicka på ikonen till vänster om grenens namn. Registreringen kommer att finnas kvar i systemet, men deltagaren kommer inte att tas med i lottningen. Anledningen till att registreringen inte tas bort är att man troligen vill ta ut en sammanställning efter tävlingen som underlag för fakturering, och då kommer även avanmälda deltagare med.

Det går även att avanmäla deltagare i en gren i vyn “Deltagarlista” för den grenen. Det används normal efter avprickning. Mer om detta senare.

Helt ta bort en deltagare

Det går att helt ta bort en deltagare om man skulle vilja av någon anledning. Börja isåfall med att avanmäla i alla grenar, gå sedan till respektive grens deltagarlista, klicka på deltagaren och tryck på “Ta bort”. När du gjort det för alla grenar kan du gå tillbaka till anmälningssidan och klicka på papperskorgs-ikonen till höger på deltagarens rad.

Importera deltagare

Denna funktion användes tidigare för att ladda deltagare från exempelvis friidrottsanmälan.se. Den har förlorat sin roll i och med att vi numera har självanmälan och intergation med SFIF’s databas.