1. Home
  2. Docs
  3. Anmälningar
  4. Klubbar

Klubbar

De flesta svenska klubbar finns redan i systemet och kan användas av alla. Som nämnts på annat ställe skapas klubbar automatiskt om de inte redan finns, vid självanmälan.

Menyvalet “Inställningar/Klubbar” ger en lista över klubbar som finns i systemet. Klubbar som är “globala” och kan användas av alla är markerade med ett “G” längts till höger.

Det går att skapa egna klubbar som då bara kan användas av ert föreningskonto. Klicka på “Ny klubb” och ange klubbens data. Men kontrollera först att klubben verkligen inte finns centralt (vilket den borde göra), och kontakta gärna oss innan ni skapar en klubb som borde finnas centralt.

Den normala användningen av en lokal klubb är när man kör skoltävlingar, företagstävlingar eller liknande. Det vill säga man behöver skapa “klubbar” som inte är friidrottsklubbar.