1. Home
  2. Docs
  3. Anmälningar
  4. Självanmälan online

Självanmälan online

Deltagare kan anmäla sig själva till en tävling. Länk till anmälningssidan finns i menyfältet (“Anmälan”). Anmälningssidan innehåller hjälptexter och är enkel att använda. Den som anmäler måste ange namn och en e-postadress som kan användas för vidare kontakter. I systemet ser man också på varje anmälan tidpunkten för när den är gjord.

Persondata för självanmälan hämtas från SFIF’s centrala databas. Möjligheten finns även att anmäla en deltagare som inte finns i det centrala systemet. Namn och födelseår måste då matas in manuellt. Alla klubbar som finns i det centrala systemet finns tillgängliga för självanmälan. Skulle det vara så att en klubb ännu inte använts i Webathletics kommer den att skapas automatiskt vid anmälan från den klubben.

På anmälningssidan finns även deltagarlista så att den som anmäler direkt kan se att anmälningarna blivit registrerade korrekt.

Det går inte för en anmälare att ändra eller stryka en anmälan. Detta är av säkerhetsskäl, så att ingen obehörig ska kunna gå in och ändra. Den som vill ändra eller stryka i sina anmälningar får kontakta arrangören, som då kan ändra direkt i systemet.

Det tidsintervall som självanmälan är öppen styrs av motsvarande inställningar på tävlingen, Första respektive Sista anmälningsdag.

Om man av någon anledning inte vill att självanmälan ska vara öppen kan man göra på två sätt. Antingen så sätter man datum för anmälan öppnar/stänger till ett datum som redan passerat, eller så sätter man parametern “Test” på tävlingen. Nackdelen med det senare är att tävlingen då inte heller syns på live-sidan, så det första alernativet rekommenderas.