1. Home
  2. Docs
  3. Anmälningar
  4. Startnummer

Startnummer

Det finns två sätt att hantera startnummer. Antingen på respektive deltagare som kommer att gälla för alla grenar i tävlingen, eller på respektive gren. I det andra fallet kommer startnumret att gälla bara i den grenen. Det kan vara användbart om man inte använder startnummer normalt på tävlingen men vill ha det för identifiering under lopp på gemensam bana.

Startnummer som gäller hela tävlingen

På anmälningssidan finns en knapp “Autonumrering”. Den används när man fått in alla deltagare och kommer att tilldela startnummer i ordning från och med det initalnummer som du väljer.

Det går även att hantera startnummer helt manuellt, men då måste man göra det individuellt för varje deltagare i deltagardata.

Startnummer för en enskild gren

Detta kan göras i deltagarlistan för respektive gren. Klicka på deltagaren för att se data som gäller för just den grenen, bland annat startnummer. I denna dialogrutan går det att sätta/ändra både startnummer för grenen och för hela tävlingen. Om båda startnumren finns angivna, kommer systemet att välja grenens startnummer i första hand för den grenen.