1. Home
  2. Docs
  3. Genomförande
  4. Avprickning

Avprickning

Avprickningslistor kan skrivas ut för varje gren. Knapp för detta finns i deltagarvyn. Om grenen ingår i en mix kommer avprickningslistor för alla grenar som ingår i mixen att skrivas ut. Listan är sorterad efter startnummer.

På avprickningslistan finns plats för signatur samt uppdatering av SB/PB. Det finns också information om när listan tas ner. Detta styrs utav grenens starttid samt parametern “Tid för nedtagning av avprickningslistor” i tävlingsdata.

När listan tagits ner kan man avanmäla de deltagare som inte prickat av sig. Detta görs i deltagarvyn genom att klicka på deltagarens rad och bocka för “Avanmäld”.

Nu är grenen klar för lottning.

Det finns en kolumn “Avprickad” i deltagarvyn. Denna används ännu inte utan är en förberedelse för en kommande funktion för avprickning online som kommer i nästa version.