1. Home
  2. Docs
  3. Genomförande
  4. Avsluta gren

Avsluta gren

När alla resultat är inmatade och kontrollerade kan grenen avslutas. Detta gör med knappen “Avsluta grenen”. Grenens status kommer då ändras till “Officiell” och en resultatlista kan skrivas ut.

Vid mixade grenar kommer alla grenar som ingår i mixen att avslutas.

När en gren avslutas görs en del justeringar av resultat. En deltagare som inte fått några resultat inmatade kommer till exempel få slutresultat “DNS”.

Kom också ihåg att efter sista grenen i en mångkamp även avsluta huvudgrenen för mångkampen.