1. Home
  2. Docs
  3. Genomförande
  4. Ranking

Ranking

För varje deltagare i varje gren finns personbästa (PB) och säsongsbästa (SB) samt en ranking. PB och SB hämtas från SFIF’s statistiksystem vid anmälan och uppdateras sedan varje natt med eventuell ny information ända fram till natten före grenens startdatum.

Så normalt behöver man aldrig uppdatera PB och SB för deltagare, men möjligheten finns att göra detta för de fall där datat är felaktigt eller saknas. Var dock beredd på att manuellt ändrade data kan skrivas över under den nattliga körningen.

Rankingen beräknas alltid utifrån säsongsbästa (SB) och ligger till grund för lottningen i de fall där det är relevant (beroende på val av lottningsmetod).

Rankingen kan inte ändras manuellt. Däremot finns en knapp “Uppdatera ranking” i deltagarvyn, som gör en uppdatering av rankingen. Detta behöver normalt inte göras eftersom lottningsrutinen alltid börjar med att göra en uppdatering av rankingen. Om man har mixade grenar uppdateras rankingen för alla grenar som ingår i mixen.

Ranking vid vidarekvalificering

I de fall där man har försök/kval kommer rankingen i efterföljande grenar (semifinal, final etc.) att bestämmas på grundval av resultat och/eller placering i föregående omgång enligt det regelverk som finns (se vidare i tävlingreglerna för mer info om detta). PB och SB för senare omgångar kommer att uppdateras med eventuella förbättringar i tidigare omgång(ar).