1. Home
  2. Docs
  3. Hantera grenar
  4. Grenomgångar

Grenomgångar

Här ger vi lite info om hur man bäst hanterar en gren med flera omgångar. Som vi sagt tidigare börjar man alltid med att skapa grenen med omgång satt till “Endast en omgång”. Styr inte om grenen till “Final”.

Viktigt
Grenomgångar från kvartsfinal och uppåt får bara användas om man har flera omgångar i grenen med vidarekvalificering mellan omgångarna. En av anledningarna är att det inte går att anmäla sig till grenar med omgång från kvartsfinal och uppåt.

Försök och final i löpgrenar

När man vet att det kommer att bli försök och final i grenen kan man ställa om den ursprungliga grenen till “Försök” samt skapa en ny gren från samma template som man sätter till omgång “Final”. Det går bra att göra detta medans anmälningstiden pågår. Finalgrenen kommer inte att vara tillgänglig för att anmäla sig på.

När man vet hur många försöksheat det blir kan man sätta parametrarna för vidarekvalificering på försöksgrenen. Info om vidarekvalificering kommer att synas i startlistor och -vyer när grenen är lottad.

Heaten i ett försök kommer alltid att alltid benämnas “Heat 1, 2, 3…”.

När försöksgrenen är avslutad går man in på finalgrenen och trycker på “Ladda deltagare”. De deltagare i försöken som vidarekvalificerat sig kommer då att laddas som deltagare i finalen.

Kval och final i teknikgrenar

Detta hanteras på motsvarande sätt som en löpgren, med skillnaden att benämningen är “Kval” istället för “Försök”. Vid flera grupper i kvalomgången kommer dessa att benämnas “Grupp A, B…”

Kvartsfinaler och semifinaler

Om det ska vara fler omgångar än två kan man skapa kvartsfinal och/eller semifinal. Dessa jackar in sig mellan försök och final och hanteras på motsvarande sätt vad gäller vidarekvalificering.

Seedade heat

Ganska vanligt när man har större startfält är att man vill köra flera seedade heat med tiderna avgörande för placering, snarare än försök och final. Exempelvis 200m inomhus, eller 5000m på SM-tävling.

I detta fall ska man alltid låta grenens omgång vara kvar på “Endast en omgång”. Heaten kommer att namnas “Heat 1, 2, 3…” såvida man inte bockar i att namnge enligt “Final A, B, C…” i grenparametrar. Final A är då heat 1 osv. Hanteringen är i övrigt densamma, men troligen vill man börja tidsmässigt med det sämst seedade heatet. Lottningsfunktionen har stöd för en indelning enligt seedning, men man kan få pilla lite på heatindelningen efter lottningen beroende på hur många man vill ha i respektive heat.

Med fördel kan man bocka i “Visa total placering..” för en sådan gren eftersom man då kommer att se den totala placeringen mellan heat i resultaten.

A-B-C-Finaler

Ganska vanligt är att man vill låta fler än vad antalet banor tillåter att springa två lopp. Då kan man använda sig av A-, B- resp C-Final. Man skapar ett försök som vanligt, men istället för att skapa en “Final”, skapar man en “A-Final”, en “B-Final” och eventuellt en C-Final, och sätter vidarekvalificeringsparametrar för detta. När försöken är klara, laddar man respektive final från försöken på motsvarande sätt som när man har endast en final.

Alternativet till detta är att ha en “vanlig” final, som man delar in i flera heat. Nackdelen är att man då får hantera heatindelningen i finalen manuellt.