1. Home
 2. Docs
 3. Hantera grenar
 4. Grenparametrar

Grenparametrar

För att hantera grenparametrar, klicka på den lilla pennan i kolumnen “Val” på sidan med grenlistan. Dialogrutan som kommer upp består av ett antal flikar enligt följande:

Gemensamma parametrar för alla grentyper (Grendata)

 • Namn
  Du kan ändra namnet om du vill, men gör det helst inte eftersom vi följer vedertagen standard. Namnet kommer att bestå av grenens namn samt ev. häckhöjd alt. redskapsvikt för tävlingklasser som inte är seniorer. Om tävlingklassen är M eller K (dvs seniorer) utelämnas dessa data i namnet.
 • Grenkod
  Är viktig för att rapporteringen till statistiken ska bli rätt, så ändra den inte. Grenkoden hämtas från mallgrenen i kombination med den tävlingsklass som är vald.
 • Sorteringsvikt
  Bestämmer i vilken ordning grenarna ska visas i olika listor. Följer den gängse grenordningen, så ändra den helst inte. För delgrenar i mångkamp är ordningen relaterad till mångkampens huvudgren.
 • Datum
  Anger datum för grenens genomförande, anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD, ex 2020-07-24 (väljs med datepicker). Viktigt att sätta denna korrekt eftersom den visas på de publika sidorna.
 • Tid
  Anger planerad starttid för grenen, anges enligt HH:MM, ex 10:25. Visas också på de publika sidorna så framför allt för livesidan så är det viktigt att den är rätt. Om det är en gren med flera grupper (eller heat om det är löpning) kan man om man vill ange flera tider och separera dessa med ett semikolon. Exempelvis innebär starttid 10:00;10:10;10:20 att heat 1 startar 10:00, heat 2 10:10 osv… För löpgrenar är benämningen “heat” och för övriga grenar “grupp”. Mer om detta i avsnittet om heatindelning.
 • Max antal
  Sätter en begränsning hur många som kan anmäla sig online i grenen. Värde 0 innebär ingen gräns. Det kommer fortfarande gå att anmäla fler deltagare än vad gränsen säger inne i systemet.
 • Visa total placering i resultatlistan
  Kan användas för grenar som avgörs i flera heat (eller flera grupper) utan efterföljande final. Vi kommer då att visa den totala placeringen över alla heat efter resultatet i resultatlistor.
 • Dölj grenen i resultatlistan
  Om denna är satt innebär det att grenen inte kommer finnas med i resultatlistan. Ett stöd för de nya riktlinjerna att inte presentera resultat för yngre åldersklasser. Det går fortfarande att ta ut en resultatlista att anslå under tävlingen.
 • Visa alla resultatlistor i bokstavsordning
  Innebär att alla typer av resultatlistor inte kommer att visas i placeringsordning utan i bokstavsordning. Även detta ett stöd för nya riktlinjer för yngre åldersklasser.
 • Grenens status
  Visar i vilken fas grenen befinner sig. Första statusen är “Ny”. Grenen kommer att byta status automatiskt vid motsvarande operation, t.ex. lottning. Viktigt att känna till är att grenen går över till status “Pågår” första gången man sparar ett resultat, och till “Officiell” när man gör operationen “Avsluta grenen”. Efter att grenen är avslutad kan inga resultat i grenen ändras. Om man ändå måste göra detta kan man tillfälligt ställa tillbaka status till “Pågår”, rätta resultaten, samt avsluta grenen på nytt.
 • Omgång
  Anger om grenen är ett försök, kval, semifinal, final osv. Mer om detta i avsnittet “Grenomgångar”.
 • Vindnoteringar ska anges
  Avgör om möjlighet till inmatning av vind för löpgrenar och längd/tresteg ska finnas. Sätts normalt när grenen skapas utifrån om tävlingen är inomhus eller inte.
 • Poängtabell, åldersfaktorer
  Endast visning. Dessa sätts vid val av delgrenar i mångkamp.

Specifika parametrar för löpgrenar

 • Antal banor
  Antal banor som gäller vid start. 4, 6, 8 eller 8. För längre distanser än 800m Gemensam bana eller 2 (gruppstart).
 • Antal heat
  Denna kommer att sättas vid lottningen utifrån antalet deltagare och val av antal banor, men kan anges här för att i grenlistan kunna visa innan lottning att flera heat kommer att köras. Vid löpning med start på gemensam bana eller gruppstart kommer det antal heat som angetts här i förväg att föreslås vid lottningen. Mer om detta i avsnittet om Lottning.
 • Namngivning av heat
  När man har flera heat, namnas heaten enligt “Heat 1, 2, 3…” i ordning. Om man snarare vill att heaten ska kallas “Final A, B, C…” så kan man kryssa i denna ruta.
  Valet är bara tillgängligt om “Omgång” är valt till “Endast en omgång”, och är således tänkt att användas när man kör flera seedade lopp med tiderna avgörande för placering snarare än försök/final.
 • Stafett
  Om grenen är en stafett. Detta kommer att möjliggöra inmatning av stafettdeltagare.
 • Vidarekvalificering ska ske…
  Om grenen ska ha flera omgångar och detta är försök, semifinal etc. som ska vidarekvalificera till nästa omgång. Notera att varje omgång hanteras som en separat gren med separata “anmälningar” eftersom det ger en bättre flexibilitet.
  Det går dock bara att anmäla deltagare till grenar som är av omgångstyp “Endast en omgång”, “försök” eller “kval”. Till andra omgångstyper laddas deltagarna från resultatet av den tidigare omgången.
  Notera att det bara går att aktivera vidarekvalificering när omgång är försök, kval, kvartsfinal eller semifinal. Mer om detta i avsnittet “Grenomgångar”.
 • Antal totalt som går vidare
  Ange totala antalet som ska vidarekvalificeras, ex 8 till en final på 8 banor, eller 24 till en semifinal med 3 heat på 8 banor.
 • Vidare på placering i varje heat
  Hur många som ska gå vidare på placering från varje heat.
 • Antal till A-final, B-final, C-final
  Om man väljer att ha flera finalheat kan man antingen välja att heatindela den normala finalen, eller att skapa en A-final, en B-final och ev. en C-final. I det senare fallet styr dessa parametrar hur många som kvalificeras till respektive final (utifrån tiderna i försöken). Notera att “Antal totalt som går vidare” då måste vara summan av A- B- C-antalen, samt att “Vidare på placering i varje heat” måste vara 0.

Specifika parametrar för höjd och stav

 • Antal grupper
  Om grenen är ett kval med två grupper eller man av någon annan anledning vill köra tävlingen i två grupper. På samma sätt som antal heat för löpgrenar kan man välja detta vid lottning. Detta kommer alltid att skrivas över av det val man gör vid lottningen, men kan vara intressant att visa i förväg i grenlistan.
 • Visa fullständiga resultat i resultatlista
  Om man av någon anledning väljer att inte mata in alla försöken utan bara slutresultatet kan man bocka ur denna.
 • Vidarekvalificering ska ske…
  Om detta är ett kval ska denna bockas i.
 • Antal totalt som går vidare
  Ange minsta antalet som ska vidarekvalificeras.
 • Kvalgräns
  Ange minsta resultat som ger direktkval. Precis som alla resultat ska vi ange med bara siffror, inga kommatecken eller punkter, ex 5422 (54m, 22cm).

Specifika parametrar för övriga hopp samt kast

 • Antal grupper
  Se ovan för höjd/stav.
 • Antal försök per tävlande
  Normalt sex, tre vid kval och delgren i mångkamp.
 • Visa fullständiga resultat
  Se ovan för höjd/stav.
 • Vidarekvalificering ska ske…
  Se ovan för höjd/stav.
 • Antal totalt som går vidare
  Se ovan för höjd/stav.
 • Kvalgräns
  Se ovan för höjd/stav.

Specifika parametrar för mångkamp

För mångkamper gäller att man här väljer in vilka delgrenar som ska ingå i mångkampen, vilken ordning dessa ska ha, samt vilka poängtabeller och eventuella åldersfaktorer (för veteranklasser) som ska användas.