1. Home
  2. Docs
  3. Hantera grenar
  4. Grentyper

Grentyper

Det finns fyra olika grentyper:

  • Löpning. Alla typer av löpgrenar.
  • Höjd/Stav. Höjdhopp och stavhopp.
  • Hopp/Kast. Alla kastgrenar, samt längd och tresteg.
  • Mångkamp.

Grenar som du skapar kommer att få rätt grentyp automatiskt. Beroende på grentyp så kommer det finnas möjlighet att sätta olika parametrar på grenen. Oftast är standardparametrarna de som används, men man kan behöva ändra på t.ex. antal försök, antal banor etc. En del parametrar är också gemensamma för alla grentyper.

Jo, vi vet. Benämningen Hopp/Kast är lite missvisande, men omfattar alla grenar där man har ett antal försök (vanligtvis sex), till skillnad från höjd och stav som har en annan konstruktion.