1. Home
  2. Docs
  3. Hantera grenar
  4. Samtidiga starter (mix)

Samtidiga starter (mix)

Ganska vanligt är att man vill köra flera tävlingsklasser samtidigt för att optimera tidsprogrammet eller för att man har få anmälda i respektive klass. Exempelvis P15 och P17 längd, eller M och P19 1500m.

I dessa fall kan man skapa en s.k. mix. Man skapa separata grenar för alla klasserna som vanligt, men sedan skapar man en mix där dessa grenar ingår.

För att hantera dessa mixar, går du till menyvalet “Tävling/Samtidiga starter (mix)”. Där finns en lista på de mixar som finns i den aktiva tävlingen. Skapa en ny mix genom att klicka på “Ny Mix”. Ge ett namn på mixen, exempelvis “P15+P17 Längd”, och klicka på “Verkställ”. Sedan kan du öppna mixen (penn-ikonen till höger) och välja in den grenar som ska ingå i mixen. Valbara grenar är alla grenar som inte redan ingår i en mix.

Det går även att styra ordningen inom mixen. Detta kommer att avgöra i vilken ordning grenarna presenteras i systemvyer och listor.

Den stora fördelen med en mix är att alla grenar som ingår i mixen visas i samma vy vad gäller grenhantering. Många funktioner kommer även att hantera alla grenarna i mixen på samma gång, exempelvis lottning och avslutande av gren. Tävlingsprotokollet kommer dessutom att innehålla alla deltagare från alla grenarna på samma papper.