1. Home
  2. Docs
  3. Hantera grenar
  4. Skapa grenar

Skapa grenar

Menyval “Tävling-Grenar” ger en lista över alla grenar i den aktiva tävlingen. Knappen “Lägg till grenar” ger dig möjligheten att skapa nya grenar. Välj tävlingsklass och gren. Du kan välja in flera grenar innan du sparar med knappen “Skapa”.

Viktigt
Du kan bara skapa grenar för en tävlingsklass i taget. Om du byter tävlingsklass under skapandet kommer alla grenar att hamna på den klass som du byter till. Detta kommer ändras i kommande version.

Viktigt
Vad som händer bakom kulisserna när du skapar grenar är att grendata och parametrar hämtas från en grenmall. Vilken mall som används beror på den gren som du väljer. Så, även om du kan ändra all grendata, namn osv, efter att den är skapad så är det viktigt att använda rätt gren från början.

Tips
Så snart du vet grenprogrammet för tävlingen kan du skapa alla grenarna. Det är i detta läge irrelevant hur många omgångar det kommer att bli i grenen, försök, final, semifinal, A- B-final osv. Alla grenar som skapas kommer att initialt ha parametern omgång satt till “Endast en omgång” och så ska det vara för att det ska gå att anmäla deltagare till grenen. Eventuella senare omgångar för grenen hanterar vi i ett senare läge.