1. Home
 2. Docs
 3. Hantera tävlingar
 4. Skapa en tävling

Skapa en tävling

Menyval “Inställningar-Tävlingar” ger en lista över alla tävlingar som ni har skapat. Knappen “Ny tävling” till vänster ger en dialogruta för att skapa en ny tävling.

Parametrar för en tävling

 • Namn
  Namnet på tävlingen.
 • Arrangör
  Namn på arrangerande förening.
 • Land
  Där tävlingen genomförs.
 • Tävlingsort
 • Arena
 • Tävlingsledare
 • Första och sista tävlingsdag
  Dessa är viktiga att ange korrekt eftersom det kommer att styra när tävlingen är synlig på anmälnings- och live-sidan.
 • Första och sista anmälningsdag
  Även här viktigt för att det ska bli rätt framför allt på anmälningssidan. Anmälan online kommer att vara möjlig att göra mellan dessa två datum.
 • Tid för nedtagning av avprickningslistor
  Anges i minuter. En grens starttid minus dessa minuter kommer att skrivas som nedtagningstid på avprickningslistor.
  Anm. Detta kommer troligen att ändras när vi inför avprickning online, då kommer det finnas större behov av att sätta tiden per gren.
 • Sätt denna tävling aktiv
  Är egentligen ingen parameter utan ett val att den nya tävlingen ska bli den aktiva tävlingen för din användare (mer om aktiva tävlingar nedan).
 • Efteranmälan är default
  Om denna är satt, kommer alla anmälningar som görs att bli efteranmälningar. Normalt så bör denna sättas när anmälningstiden gått ut, men det kan finnas undantag, exempelvis om man vill tillåta ordinarie anmälning under utsträckt tid.
  Anm. Detta kan komma att ändras eftersom vi numera har en parameter för sista anmälningsdag.
 • Inomhus
  Denna parameter är viktig att ange korrekt för rapporteringen till statistiksystemet. Den kommer också att styra om vindmätning ska användas eller inte, samt användas vid automatisk hämtning av SB (säsongsbästa) för anmälda deltagare.
 • Test
  Om denna är satt kommer tävlingen inte att synas på de publika sidorna för anmälning och liveresultat. Kan användas för teständamål eller vid en intern tävling som man inte vill publicera offentligt.

Ett urval av tävlingens parametrar syns i listan över tävlingar. För att senare ändra parametrar för en tävling, klicka på den lilla penn-ikonen i kolumnen “Val” i listan över tävlingar.

Tips
Skapa gärna tävlingen i god tid. Så snart den är skapad kommer den att synas på den publika anmälningssidan som en “Aktuell tävling”. Se bara till att alla grenar är skapade innan datumet för “Första anmälningsdag” så att det går att anmäla sig.