1. Home
  2. Docs
  3. Hantera tävlingar
  4. Tävlingsklasser

Tävlingsklasser

Via menyvalet Inställningar/Tävlingsklasser kan du se vilka tävlingsklasser som finns att använda. Alla klasser markerade med “G” är gemensamma för alla som använder systemet. Försök så långt som möjligt att använda dessa standardklasser eftersom det då blir helt rätt i rapporteringen till statistiken. Sorteringsvikten för klassen avgör i vilken ordning klasserna presenteras i systemvyer och listor.

Det finns möjlighet att skapa egna tävlingsklasser som då endast kan användas av ditt föreningskonto. Men man bör klara sig i de allra flesta fall med standardklasserna.

De tävlingsklasser som finns är:

  • M, M22, P19, P17 osv ner till P7 – Klasser för män/pojkar.
  • K, K22, F19, F17 osv ner till F7 – Klasser för kvinnor/flickor.
  • M35-M95 – Klasser för manliga veteraner.
  • K35-K95 – Klasser för kvinnliga veteraner.
  • M/K, M/K22, P/F19 osv ner till P/F7 – Klasser för mixade grenar.

Viktigt
Mixade klasser ska användas endast när det är fråga om “äkta mix”, dvs när män och kvinnor alt. pojkar och flickor tävlar tillsammans om placeringarna. I de fall när man “samkör” grenar av tidsmässiga skäl, exempelvis lägger F13 och P13 längd eller 800m samtidigt, ska man istället skapa individuella separata grenar för dessa och skapa en “mix”. Mixen kommer i vyerna för deltagare och startlista att presenteras samtidigt och tävlingsprotokoll etc. kommer innehålla alla klasser som ingår i mixen.

Mer info om samtidiga starter finns under avsnittet “Samtidiga starter (mix)”.