Uppdateringar

Notera: Vid en uppdatering av systemet kan man behöva rensa javascript-cachen i webläsaren för att den ska ladda in nya filer. Enklas gör man detta med Shift + F5 i webläsaren.

2020-07-02
Möjlighet att använda 9 banor

Vid löpning på skilda banor kan man nu välja 9 banor. Användbart t.ex. när man har en nionde bana på arenan som kan användas för en extrakvalificerad löpare.

2020-06-07
Förbättringar i hanteringen av ordningen på samtidiga starter
Tidigare fick alla grenar i en Mix (grenar med samtidig start) ordningsnummer 99, och man var tvungen att sätta ordningen för hand. Nu hanteras detta bättre och grenarna kommer att få ordningstal efterhand de läggs till. Som tidigare går ordningstalen att ändra manuellt.

2020-06-07
Export av startlista till Omega-system
Via menyval “Startlista till Omega” skapas en csv-fil med namn startlist.csv som följer Omegas standard. Alla löpgrenar som för tillfället är lottade kommer att finnas med i filen som laddas ner via webläsarens nedladdningsfunktion. Filen kan sedan kopieras till rätt ställe för Omega.

2020-01-16
Anpassning till nytt statistiksystem

Ganska genomgripande förändringar har gjorts för att hantera integrationen med förbundets nya statistiksystem. Här är några av de viktigaste:

  • Online-anmälan har gjorts om i grunden och hämtar klubb- och persondata från statistikdatabasen.
  • Deltagare och klubbar har försetts med ett ID från statistiksystemet som gör att resultaten kan kopplas till rätt individ.
  • Grenar har försetts med grenkoder, som kan vara olika för olika åldersklasser eftersom t. ex. häckhöjder och redskapsvikter skiljer sig åt.
  • Klubbar och åldersklasser som är standard har gjorts systemgemensamma. Dessa är markerade med “G” i listorna och kan inte ändras. Däremot går det att skapa egna, lokala.